Sjuksköterskans sex kärnkompetenser

sjuksköterskans sex kärnkompetenser

Sjuksköterskans kärnkompetenser riktar sig till alla som söker kunskap om vad De sex kärnkompetenserna är: personcentrerad vård, samverkan i team. Sjuksköterskans kärnkompetenser riktar sig till alla som söker kunskap om vad De sex kärnkompetenserna som ingår i Svensk Sjuksköterskeförenings. sjuksköterskans kärnkompetens bedöms personcentrerad vård bäst och informatik sämst. Slutsats: .. De sex fastställda kärnkompetenserna är för närvarande.

Sjuksköterskans sex kärnkompetenser - det

Avslutningsvis följer ett kapitel om framtiden med dess förändringar, pågående eller förväntade, som har konsekvenser för hälso- och sjukvården och därmed även för sjuksköterskans roll och funktion. Målet är att sjuksköterskor ska vara bättre rustade så att vårdens kvalitet och säkerhet ökar. Mer om Workshoppen i Sjuksköterskornas hus. Svensk sjuksköterskeförening har samarbetat med Malmö högskola vid två nationella konferenser om kärnkompetenser. I Teamarbete och förbättringskunskap kan du läsa mer om vad kärnkompetenserna teamarbete och förbättringskunskap innebär i vårdarbetet och utbildningssammanhang, från teori till praktiskt tillämpning och förväntade läranderesultat.

Sjuksköterskans sex kärnkompetenser - Borås

Projektet Kärnkompetenser Säker vård Den multiprofessionella kärnkompetensen Säker vård behöver beskrivas i en svensk vårdkontext med de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som krävs i arbetet för en säkrare vård. Magnetmodellen skulle kunna leda till engagerade, omvårdnadskompetenta chefer och ledare som satsar på kompetensutveckling inom omvårdnadsområdet för en bättre och säkrare vård, nöjdare patienter och en bättre ekonomi. Forskning Expandera Forskning Minimera Forskning. Se filmerna om god och säker vård. Tre filmer där ledande sjuksköterskor understryker att chefer och ledares omvårdnadskompetens har betydelse för en god och säker vård. Forskarkonferensen Nordic Conference in Nursing Research sammanför forskare inom omvårdnad från hela norden. Läs mer om arrangemangen på Malmö högskolas hemsida. sjuksköterskans sex kärnkompetenser

0 reaktioner på ”Sjuksköterskans sex kärnkompetenser

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *